Priznanja

Već duži period Rotary Internatiopnal širom svijeta dodjeljuje klubovima priznanja, ukoliko postignu naročite rezultate u okviru strateških ciljeva. U te ciljeve se ubrajaju:

-Podrška i jačanje klubova; 
-Fokusiranje na jačanje humanitarnog služenja klubova;
-Unapređenje slike koja vlada o Rotari zajednici u javnom mijenju.

Ipak, ovu mogućnost klubovi rijetko koriste. Mnogi rezultati se automatski povrđuju, ako se informacije o klubovima i članstvu održavaju preko stranice " My Rotary

Da li će nekome biti uručeno priznanje odlučuje se na osnovu rezultata postignutih u okviru navedenih težišta, koja je potrebno unijeti na web stranici preko ponuđene funkcije "Rotary-Online-Tools".
Rezultati, uneseni na početku rotarijanske godine, porediće se sa rezultatima na kraju rot. godine, i biće objavljeni 15.08.2019.  

U Distriktima 1910 i 1920 želimo da idemo ovim putem: 
Definisani su ciljevi koji polaze od realnih stanja klubova i od potrebe za promjenama. Posebni ciljevi klubova, koje predsjednik i predsjednik elect sa svojim timom na vrijeme definišu i na početku godine unesu u postojeću funkciju Club Central, javno će biti pohvaljeni na konferenciji MULTI-DISTRIKTA 14. i 15. juna 2019. godine.

 

Vremenski period, u okviru kojeg treba da se realizuje cilj koji je klub sebi postavio, počinje objavljivanjem na web stranici www.rotary.org (sa 01.07.2018.), a završava 22. maja 2019. godine (krajnji rok). Očekuje se od klubova da su na stranici, u postojećoj funkciji "Rotary-Online-Tools", vidljve sve promjene koje se dešavaju u vezi sa određenim ciljem koji klub želi postići. 

Najkasnije do 27. maja 2019. godine moraju Guvernerima oba Distrikta stići prijedlozi/aplikacije (+ obrazloženje prijedloga) za NAGRADU DISTRIKTA. U svakom Distriktu će žiri pregledati aplikacije/prijedloge, te za svaku od oblasti, koje će u nastavku teksta biti definisane, odrediti koji klub je najbolje realizovao postavljene ciljeve.

Na osnovu aplikacija, dokumentacije i obrazloženja svaki Distrikt (1910 i 1920) može dodijelit najviše osam priznanja. Takođe se nagrađuje (bez apliciranja) i klub koji na DISTRIKT KONFERENCIJI bude imao najviše učesnika.

Planirana su i posebna priznanja za najaktivniji Rotaract-klub i najaktivniji Interact-klub.

Nezavisno od apliciranja klubova, predviđena je i nagrqada "Kap vode", koja u fokus aktivnosti stavlja naglasak na značaj vode.

 

Osim ovih nagrada predviđena je i SUPER-NAGRADA, za po jedan klub iz Distrikta 1910 i Distrikta 1920, i to za sve naročito aktivne članove kluba prilikom postizanja postavljenih ciljeva.

Dodjela svih priznanje će biti održana 15. juna 2019. godine na DISTRIKT-KONFERENCIJI u Salzburg-u. 

 

NAGRADE PO OSNOVU APLIKACIJA/PRIJEDLOGA, OBRAZLOŽENJA DATIH PRIJEDLOGA I NA OSNOVU PREDOČENE DOKUMENTACIJE:

(Podatke unijeti na: www.rotary.org Club Central)

1.      NAGRADA ZA PROŠIRENJE ČLANSTVA
Dodjeljuje se klubu koji je imao najveći broj prijema novih članova u klub. Pri tome se uzima u obzir zastupljenost različitih profila zanimanja i prosječna starosna dob.

2.      NAGRADA ZA Vocational Training (VTT)
Dodjeljuje se klubu koji je imao najviše dugoročnih projekata za podržavanje stručnog usavršavanja mladih ljudi u zemlji i inostranstvu.

3.      NAGRADA ZA PROJEKTE SLUŽENJA ZAJEDNICI
Dodjeljuje se klubu čije najviše članova je učestvovalo u projektima služenja zajednici u zemlji i inostranstvu. (Npr. savjetnici u projektima vezanim za obrazovanje ili zdravstvo u afričkim zemljama; savjetnici koju su na različite načine doprinijeli integraciji Neo-Austrijanaca u zemlji.)

4.      NAGRADA ZA PODIZANJE JAVNE SVIJETI
Dodjeljuje se klubu koji je kroz javne kampanje o važnosti POLIO-vakcine učinio vidljivim rezultate Rotarija u ovoj oblasti, odnosno, koji je u medijima prezentovao humanitarne aktivnosti i aktivnosti na održavanju mira.

5.      NAGRADA ZA ROTARI FONDACIJU
Dodjeljuje se klubu koji je dva puta godišnje organizovao za sve članove kluba dešavanja na kojima bi se mogli upoznati sa rezultatima i zadacima Fondacije.

6.      NAGRADA ZA INTERNACIONALNO PRIJATELJSTVO I PARTNERSTVO
Dodjeljuje se klubu koji sa nekim klubom iz Afrike, njegujući prijateljstvo, razmjenjuju posjete, kako bi bolje upoznali ljude i zemlju, i koji kroz distrikt-grantove i/ili global-grantove učestvuje zajedno sa Host-klubom u projektu.

7.      NAGRADA ZA RAZMJENU MLADIH
Dodjeljuje se klubu koji primi najviše mladih na razmjeni u svoje porodice i koji preuzme nad njima mentorstvo tokom njihovog boravka u Austriji.

8.      NAGRADA ZA PODRŠKU MLADIMA
Dodjeljuje se klubu koji se zalaže na osnivanju novog ROTARACT- ili INTERACT-kluba.

 

NAGRADE BEZ PRETHODNOG APLICIRANJA

1.     NAGRADA za učešće na DISTRIKT-KONFERENCIJI
Dodjeljuje se klubu koji bude imao najviše učesnika na DISTRIKT-KONFERENCIJI 2019. godine.

2.      ROTARACT-NAGRADA
Dodjeljuje se Rotarayct klubu čiji članovi su aktivno učestvovali u trajnim/održivim projektima svog kluba i/ili projektima Rotary kluba, kao i klubovima u kojima se povećava broj članova. 

3.      INTERACT-NAGRADA
Dodjeljuje se Interact klubu čiji članovi su aktivno učestvovali u projektima Rotary kluba, kao i klubovima u kojima se povećava broj članova.

4.      POSEBNA NAGRADAKap vode
Dodjeljuje se svim klubovima koji u fokus aktivnosti stavlja naglasak na značaj vode. 

5.      SUPER-NAGRADA
Na prijedlog predsjednica i predsjednika u svakom od Distrikta (1910 i 1920) ova nagrada se dodjeljuje JEDNOM KLUBU, koji je uspio svojim rezultatima rada da nadmaši svoje prethodno postavljene ciljeve. Izabran klub iz Distrikta 1910 će biti jedan dan gost Distrikta 1920, a klub iz Distrikta 1920 gost Distrikta 1910.

Wir verwenden Cookies, um diese Webseite zu betreiben und Ihre Benutzerfreundlichkeit zu verbessern.
Akzeptieren und Fortfahren