Enhance literacy in Northeast Bosnia [L2]

RC Tuzla

Schwerpunkt: Kultur

Typ: International

Art: Global Grant

Nummer: GG1634728

Teilnehmer

Internationaler Partner: RC Viena

Host Partner: RC Tuzla

Projektziel: During the war, most schools in BiH have been used to accomodate the army, police and refugees, but were also used for other purposes. Some were burnt down, or destroyed in some other form. There was no investment in libraries or in their inventory, with the result that many of these children never had the chance to receive even a standard education with a long-term impact on the development of these indivuals, but on society as well. Thus, the school libraries in the returnee communities either have no, or not enough books for the pupils of the obligatory primary and secondary school. Hence, neither general knowledge nor specialized education can be guaranteed. Objectives: The first priority of support, is an investment in the future of these children by providing elementary schools with new libraries in the returnee communities of this region. Usually, the main school of a town like Janja or Celic is provided by the government with a library whereas the schools in the outskirts or in the countryside do not get equipped with libraries due to lack of funds. This Rotary Project has the aim to directly support some of these schools neglected by the government. Teachers of the subject schools being part of this Rotary Project will be trained to offer reading challenges, to awaken book interest among pupils, to adjust book selection and work manner to interests and capabilities of children, and to provide guidelines to pupils in relation to critical thinking, research, and comparisons.

Projektbeginn: 05.09.2016

Projektende: 06.09.2019

Budget: 133763

Währung: Euro (€)

Land: Bosnien und Herzegowina

Ort: Tuzlanski kanton

Beschreibung:

Tijekom rata, većina škola u BiH upotrijebljena je za smještaj vojske, policije i izbjeglica, ali su također korišteni u druge svrhe. Neki su izgorjeli ili uništeni u nekom drugom obliku. Nije bilo ulaganja u knjižnice niti u njihov inventar, što je rezultiralo da mnoga od njih nikada nisu imala priliku primati ni standardno obrazovanje s dugoročnim utjecajem na razvoj ovih pojedinaca, ali i na društvo.

 

Stoga školske knjižnice u povratničkim zajednicama ili nemaju, ili nedovoljno, knjige za učenike obvezne osnovne i srednje škole. Dakle, ni opće znanje niti specijalizirano obrazovanje ne mogu se jamčiti.

 

Ciljevi: Prvi prioritet podrške je ulaganje u budućnost ove djece pružanjem osnovnih škola s novim knjižnicama u povratničkim zajednicama ove regije.

 

Obično glavna škola grada kao što je Janja ili Čelić pruža vlada s knjižnicom, dok škole na rubu ili na selu ne dobivaju opremu s knjižnicama zbog nedostatka sredstava.

 

Ovaj Rotary projekt ima za cilj izravno podržavati neke od ovih škola koje je zanemarila vlada.

 

Nastavnici predmetnih škola koji su dio ovog Rotary projekta bit će osposobljeni za ponuditi izazove čitanja, probuditi interes knjižnice među učenicima, prilagoditi izbor knjige i raditi na interese i sposobnosti djece te pružiti smjernice učenicima u odnosu na kritične razmišljanja, istraživanja i usporedbe.

Kontaktperson: Slavica Bradvić

Zurück
Wir verwenden Cookies, um diese Webseite zu betreiben und Ihre Benutzerfreundlichkeit zu verbessern.
Akzeptieren und Fortfahren