U sklopu PETS/SETS-a klubovi su 03.03.2018. god. imali mogućnost učešća na radionici "The Rotary Foundation". Predstavnici klubova su ste tako kvalificirali za aplikaciju na Grantove za rot. godinu 2018/19.

Za sva pitanja možete kontaktirati Amiru Žmirić, RC Banja Luka Gloria.

Wir verwenden Cookies, um diese Webseite zu betreiben und Ihre Benutzerfreundlichkeit zu verbessern.
Akzeptieren und Fortfahren