Distriktna Konferencija D1910

Distriktna Konferencija / Proslava Distrikta

 

Proslava Distrikta (takozvana Distriktna Konferencija) će biti održana 15. i 16. juna 2018. na jezeru Weissensee. Više informacija u pozivnici.
Ljubazno molimo za prijavu putem formulara ( Rotary, Rotaract/Interact) do 25.05.2018.

Vezano uz noćenji i prevoz možete kontaktirati Milenu Pavlović, RC Banja Luka Gloria.